Disclaimer

Home » Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten Zomooj en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Zomooj is niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van of ontlenen van informatie aan deze pagina en informatie indirect voortkomend uit deze pagina. Zomooj kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in afbeeldingen en teksten. Zomooj adviseert u om informatie eerst te verifiëren en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden door te nemen.