Directiekamer

Directiekamer

Het belangrijkste uitgangspunt was een aangename werkomgeving realiseren,
waar individueel werken, informeel vergraderen, in een warme sfeer plaats vindt.
Beeldbepaler in deze directiekamer is het wandgrote logo van de instelling.
Alle gebruikte materialen en kleuren sluiten erop aan.