Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Zomooj klantenbestand.

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Zomooj of door zorgvuldig door Zomooj geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

Zomooj verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit per mail aan ons kenbaar maken: info@zomooj.nl . Ook indien u van ons geen informatie of commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per mail kenbaar maken.